3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29375

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2010 tarihli ve 27630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin;

a) İçişleri Bakanlığı ile ilgili hükümlerini İçişleri Bakanı,

b) Diğer hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

yürütür.