3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29375

SINIR TESPİT KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/350

1 – Batman İli Merkez İlçesine bağlı İkiztepe ve Erköklü Köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Batman Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                   Sebahattin ÖZTÜRK

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı