3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29375

DÜZELTME

02/05/2015 tarihli ve 29343 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (n) bentlerinde yer alan “şirketlerini” ibareleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 29/05/2015 tarihli ve 48054346-349/37012 sayılı yazısına istinaden “şirketleri” şeklinde düzeltilmiştir.