2 Haziran 2015 Tarihli ve 29374 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/7549    Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

––  27/4/2015 Tarihli ve 2015/7676 Sayılı Kararnameye Eklenen Mektup

 

YÖNETMELİKLER

—  Nişantaşı Üniversitesi Üretim Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARLARI

—   Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/5/2015 Tarihli ve 2015/8 Sayılı Kararı

—   Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/5/2015 Tarihli ve 2015/9 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 13/5/2015 Tarihli ve E: 2014/162, K: 2015/47 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 27/5/2015 Tarihli ve E: 2015/33, K: 2015/50 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 27/5/2015 Tarihli ve E: 2014/155, K: 2015/52 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


2/6/2015 tarihli ve 29374 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.