2 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29374

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih         : 26/05/2015

Karar No  : 2015/8

Konu         : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 29/04/2015 tarihli ve 55641 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 24/04/2015 tarihli 7 No’lu Toplantısında yer alan 2 nci gündem maddesiyle ilgili olarak aldığı Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.