1 Haziran 2015 Tarihli ve 29373 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2015/7540    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasında Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7545    2014 Yılı İnternet Yönetişim Forumu Toplantısına Yönelik Düzenlemeler ile İlgili Birleşmiş Milletler ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Geçici Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2015/7557    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım ve Bilgi Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7593    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7626    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Pilot Mübadelesi Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar