1 Haziran 2015 Tarihli ve 29373 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7569        Erzurum İli, Oltu ve Şenkaya İlçeleri ile Kars İli, Sarıkamış İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Oltu İlçesi Doğal Gaz İletim Hattı Projesi ile Projeye Ait Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7570        Sivas İli, Kangal ve Divriği İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Divriği İlçesi Doğal Gaz İletim Hattı Projesi ile Projeye Ait Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7571        Çorum İli, Merkez ve Alaca İlçeleri ile Yozgat İli, Sorgun ve Çekerek İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Alaca ve Çekerek İlçeleri Doğal Gaz İletim Hatları Projesi ile Projeye Ait Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7572        Osmancık İlçesi Doğal Gaz İletim Hattı Projesi ile İskilip İlçesi Doğal Gaz İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7573        Şereflikoçhisar İlçesi Doğal Gaz İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7582        Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2015/7583        Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2015/7599        Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Laleli ve Mesir Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/7600        Çankırı İli, Merkez İlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/7608        Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Denizevler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/7609        İstihdam ve Meslekî Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planının Kabulü Hakkındaki 7/7/2010 Tarihli ve 2010/660 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2015/7612        Şırnak İli Doğal Gaz İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7613        2015 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Rize İçmesuyu Projesi Kapsamında Rize Merkez İçmesuyu İsale Hattı İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7614        2015 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Edirne İçmesuyu Projesi Kapsamındaki İsale Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7615        Bazı İllerimizde Tesis Edilecek Enerji Santralleri Kapsamında Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7616        154 kV Yeni Çates-Çaycuma 2-Safranbolu-Karabük Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7617        2015 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Trabzon İçmesuyu Projesi (DOKAP) Kapsamındaki Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7618        Hatay İli, Altınözü İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Hatay Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Hizmet Binasının Yapımı ve Uygulama Bahçelerinin Kurulması Amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7688        Aydın İli Sınırları İçerisinde Yer Alan J-700 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında Yapımı Devam Eden Jeotermal Enerjiye Dayalı Santral Çalışmaları Kapsamında Açılmış Olan Kuyulardan Sıcak Suyun Taşınması Amacıyla Tesis Edilecek Boru Hatlarının Geçişi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Aydın Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7690        8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/7691        Zonguldak İli, Çaycuma İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Filyos Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar

2015/7701        Samsun İli, Atakum İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/7702        Samsun İlinde “Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği”nin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Giysileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Yüksek İhtisas Üniversitesi Ana Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


1/6/2015 tarihli ve 29373 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.