1 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29373

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7691

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesinde bulunan bazı alanların Filyos Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 30/4/2015 tarihli ve 2002 sayılı yazısı üzerine, 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

    Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                                        N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                       K. İPEK                                                         A. İSLAM                                                   V. BOZKIR                                                    N. AVCI

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

 

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                          M. ÇAVUŞOĞLU                                        N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                   M. ŞİMŞEK                                                    A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                               N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.              Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   S. ÖZTÜRK                                                    C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                       N. AVCI                                                           İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                             Millî Eğitim Bakanı                                     Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                    F. BİLGİN

                                                               Sağlık Bakanı                                                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

1/5/2015 Tarİhlİ ve 2015/7691 Sayılı

Kararnamenİn Ekİ

KARAR

Filyos Endüstri Bölgesi

MADDE 1 – (1) Zonguldak İli, Çaycuma İlçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alan Filyos Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hüküm

MADDE 2 – (1) Bazı alanların endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin 16/7/2012 tarihli ve 2012/3574 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Harita için tıklayınız.