31 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29372

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7568

Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, alanda yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında Yüreğir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 23/3/2015 tarihli ve 6786 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                     Y. AKDOĞAN                                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                                   Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                                      Başbakan Yardımcısı

 

                       K. İPEK                                                         A. İSLAM                                             V. BOZKIR                                                             F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı            Avrupa Birliği Bakanı                        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                     M.ÇAVUŞOĞLU                                               N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı            Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                              Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                           M. M. EKER                                                     N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı                    Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    S.ÖZTÜRK                                                     C. YILMAZ                                             Ö. ÇELİK                                                         M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                         Maliye Bakanı

 

                                                              N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                                   Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                          M. MÜEZZİNOĞLU                                                                  F. BİLGİN

                                                                                Sağlık Bakanı                                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

Liste için tıklayınız.