30 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29371

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6318                                                                                                Karar Tarihi: 29/05/2015

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2015 tarih ve 6318 sayılı Kararı ile;

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) kapsamında Asya Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile ilgili olarak yapılan denetlemeler neticesinde, Bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine

karar verilmiştir.