28 Mayıs 2015 Tarihli ve 29369 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Ölçüler ve Ayar İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği

––  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

—  Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Işık Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği

—  Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2015 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2015 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri