28 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29369

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜLER VE AYAR İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/1968 tarihli ve 12879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçüler ve Ayar İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.