26 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29367 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/9)

MADDE 1 – 5/11/2009 tarihli ve 27397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2, ek-3, ek-4 ve ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

EKLER:

 

Ek-1     Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2     Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3     Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4     Kalibrasyoncu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5     Kalibrasyoncu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı