26 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29367 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/8)

MADDE 1 – 25/8/2009 tarihli ve 27330 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan; ek-11, ek-12, ek-13, ek-14, ek-15, ek-16, ek-17, ek-18 ve ek-19  ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

EKLER:

 

Ek-11     Mekanik Bakımcı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-12     Mekanik Bakımcı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-13     Mekanik Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-14     Motor Test Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-15     Motor Test Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-16     Otomotiv Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-17     Otomotiv Boyacısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-18     Otomotiv Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-19     Otomotiv Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı