23 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29364

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 6/3/2015

Karar No  : 2015/6

Konu         : Milli Eğitim Kalite Çerçevesi

Yüksek Planlama Kurulunca;

Milli Eğitim Bakanlığının 16/12/2014 tarihli ve 6548133 sayılı yazısı dikkate alınarak; Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci, öğretmen, okul, ilçe ve il gelişim seviyelerinin ülke genelinde yıllık olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kalite Endeksinin oluşturulması amacıyla ilgili paydaşların katılımı ile Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ekli “Milli Eğitim Kalite Çerçevesi”nin kabulüne, karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız