22 Mayıs 2015 Tarihli ve 29363 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7694    Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından Müşterek Bahis Kabul Etme Hak ve Yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne Devredilmesine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği

––  İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik

––  Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/3)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/19 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/20 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/21 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/23 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/24 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/25 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/26 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/27 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/28 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/29 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/164, K: 2015/12 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2012/611 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/4841 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/8136 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/7478 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/13358 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri