22 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29363

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         :  15/5/2015

Karar No  :  2015/20

Konu         :  Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Yenimahalle Mah. (33 ada 6 no’lu parsel)

                      İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/3/2015 tarih ve 1669 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2.477,00 m2 yüzölçümlü 33 ada, 6 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı (bitişik nizam 3 Kat), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Manyas Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız