22 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29363

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         :  15/5/2015

Karar No  :  2015/19

Konu         :  Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Armutlu Mah. (352 ada 71 ve 72 no’lu parseller)

                      İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/3/2015 tarihli ve 1850 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Armutlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 18.575,91 m2 yüzölçümlü 352 ada, 71 ve 72 no’lu parsellere “Gelişme Konut Alanı (ayrık nizam, 3 kat, TAKS:0.35, KAKS:1,05), Park, Karayolu ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Gölhisar Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız