22 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29363

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         :  15/5/2015

Karar No  :  2015/28

Konu         :  Devlet Malzeme Ofisi Genel

                      Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 2/4/2015 tarihli ve 2066 sayılı yazısına istinaden,

1. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne ait; Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Kolejtepe Mahallesi 2097 ada, 230 parsel ve Van ili, Tuşba ilçesi, Melen Mahallesinde 654 ada 21 parselde bulunan taşınmazların özelleştirilme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3.Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2017 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.