21 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29362

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİNDE KULLANILAN FİLTRENİN TEKNİK

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KURUL

 KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KURUL KARARI

Karar No:     : 9291

Karar Tarihi : 06/05/2015

MADDE 1 – 09/05/2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/04/2014 tarihli ve 7895 sayılı Tütün Mamullerinde Kullanılan Filtrenin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararının Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2)  Birinci fıkra hükümleri hariç olmak üzere, filtresinin üretiminde mentol ve türevleri (Lamiaceae familyasının Mentha (nane) türleri, l-mentol, d-mentol, menton, mentil esterleri, mentil asetat, nane ekstraktı, nane yağı ve mint lakton) kullanılan tütün mamullerine piyasaya arz izni verilmesine 01/06/2017, piyasaya arz izni güncellemesi yapılmasına 31/12/2018 tarihine kadar devam olunur.  Belirlenen tarihlerden sonra izin verilemez. Bu tütün mamullerinin üretimine 01/01/2019, piyasada bulundurulmasına 20/05/2020 tarihine kadar devam olunur. Belirlenen tarihlerden sonra üretim yapılamaz ve piyasada bulundurulamaz.”

Kurul Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/5/2014

28995