20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29360

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  18 Mayıs 2015

         69471265-305-5614

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mayıs 2015 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        18 Mayıs 2015

       68244839-140.03-188-376

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18/5/2015 tarihli ve 69471265-305-5614 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mayıs 2015 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI