20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29360

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  18 Mayıs 2015

         69471265-305-5597

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mayıs 2015 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        18 Mayıs 2015

       68244839-140.03-186-374

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18/5/2015 tarihli ve 69471265-305-5597 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mayıs 2015 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI