19 Mayıs 2015 Tarihli ve 29360 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI

—  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet AKARCA’nın Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2015/37)

 

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

—  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet EKMEKÇİ’nin Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2015/38)

 

YÖNETMELİKLER

––  Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂNLAR

Yargı İlânları

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri