16 Mayıs 2015 Tarihli ve 29357 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Mirası Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yıldız Teknik Üniversitesi Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yıldız Teknik Üniversitesi Ulaştırma Uygulama-Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi-ICUS (International Center For Urban Studies) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve  Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yıldız Üniversitesi Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yıldız Teknik Üniversitesi Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2012/584 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/760 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/1913 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/2454 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/3385 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/4689 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/5949 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/6901 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/9036 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2014/776 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2014/5259 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2014/11720 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2014/14310 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri