14 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29355

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6302                                                                                            Karar Tarihi: 12.05.2015

Kurul Başkanlığının 11.05.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 11.05.2015 tarih ve 43890421-101.01.01[141.1]-E.11964 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 10.10.2014 tarihli ve 6046 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.