13 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29354 (Mükerrer)

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          12 Mayıs 2015

         69471265-305-5381

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Mayıs 2015 tarihinde Arnavutluk Cumhuriyeti’ne gidecek olan İçişleri Bakanı Sebahattin ÖZTÜRK’ün dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                12 Mayıs 2015

       68244839-140.03-180-364

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 12/5/2015 tarihli ve 69471265-305-5381 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Mayıs 2015 tarihinde Arnavutluk Cumhuriyeti’ne gidecek olan İçişleri Bakanı Sebahattin ÖZTÜRK’ün dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI