13 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29354 (Mükerrer)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               12 Mayıs 2015

         68244839-140.01-10-361

BAŞBAKANLIĞA

13 Mayıs 2015 tarihinde Arnavutluk Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI