13 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29354

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2015/51

İşyeri                   :  Cam-Pak Tem. Bil. İşl. Oto. Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

                                Göztepe Mah. Atatürk Cad. No: 3A  Anadoluhisarı-Beykoz/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1164978.042         

Tespiti İsteyen   :  Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme             :  Cam-Pak Tem. Bil. İşl. Oto. Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Selçuk Üniversitesi Kampüsü işyerinde temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Cam-Pak Tem. Bil. İşl. Oto. Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.