13 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29354

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2015/50

İşyeri                   :  Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.

                                Cevizlidere Mah. 7. Sok. Demirler Palmiye İş Merkezi No: 4/4

                                Balgat-Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No      :  1083515.061 

Tespiti İsteyen   :  Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme             :  Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) işyerinde temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.