12 Mayıs 2015 Tarihli ve 29353 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/17)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2012/928 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/68 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/216 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/829 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/2370 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/3245 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/6154 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/9836 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/9052 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 9/1/2015 Tarihli ve 2014/253 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri