10 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29351

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        8 Mayıs 2015

         69471265-305-5195

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Belçika’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              8 Mayıs 2015

       68244839-140.03-175-358

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8/5/2015 tarihli ve 69471265-305-5195 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Belçika’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI