10 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29351

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             9 Mayıs 2015

          68244839-140.01-9-348

BAŞBAKANLIĞA

10 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti ve Belçika Krallığı’na çalışma ziyaretinde bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI