8 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29349

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6292                                                                                                    Karar Tarihi: 06.05.2015

Kurul Başkanlığının 05.05.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 05.05.2015 tarih ve 32521522-103.01[134-224]-E.11459 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Ce-Sa Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.