8 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29349

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       30 Nisan 2015

         69471265-305-4886

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türk-Alman Sağlık Sempozyumuna katılmak üzere; 6 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            30 Nisan 2015

       68244839-140.03-166-338

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4886 sayılı yazınız.

Türk-Alman Sağlık Sempozyumuna katılmak üzere, 6 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI