8 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29349

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        4 Mayıs 2015

         69471265-305-4983

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              4 Mayıs 2015

       68244839-140.03-171-346

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/5/2015 tarihli ve 69471265-305-4983 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI