8 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29349

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       30 Nisan 2015

         69471265-305-4887

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Mayıs 2015 tarihinde Romanya’ya gidecek olan İçişleri Bakanı Sebahattin ÖZTÜRK’ün dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            30 Nisan 2015

       68244839-140.03-167-339

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4887 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Mayıs 2015 tarihinde Romanya’ya gidecek olan İçişleri Bakanı Sebahattin ÖZTÜRK’ün dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI