8 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29349

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        4 Mayıs 2015

         69471265-305-4953

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              4 Mayıs 2015

       68244839-140.03-168-343

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/5/2015 tarihli ve 69471265-305-4953 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI