3 Mayıs 2015 Tarihli ve 29344 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

––  Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—   İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—   Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/13)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri