3 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29344

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       29 Nisan 2015

         69471265-305-4837

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ:    a) 24/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4627 sayılı yazımız.

             b) 24/4/2015 tarihli ve 68244839-140.03-156-323 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK, program değişikliği nedeniyle Kuveyt’e gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            29 Nisan 2015

         68244839-140.04-3-333

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ:    a) 24/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4627 sayılı yazınız.

             b) 24/4/2015 tarihli ve 68244839-140.03-156-323 sayılı yazımız.

             c) 29/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4837 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in program değişikliği nedeniyle Kuveyt’e gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI