3 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29344

YÖNETMELİK

Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine 2 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir.

“Dayanak

MADDE 2/A – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 149 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/5/2014

29007