3 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29344

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SURİYE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin adı “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezinin” ifadeleri “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak; aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezini” ifadesi “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2015

29319