3 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29344

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       29 Nisan 2015

         69471265-305-4835

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            29 Nisan 2015

         68244839-140.02-7-332

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4835 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI