30 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29342

ATAMA KARARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2015/171

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Abdulrahman İLHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

29/4/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

             Ahmet DAVUTOĞLU

                       Başbakan