28 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29340

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2015/45

İşyeri                  :   İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

                                Çekirge Mah. Çekirge Cad. Somer Apt. No: 85/2 Osmangazi/BURSA

SGK Sicil No      :   1262761.016

Tespiti İsteyen   :   T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme             :   İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile İnegöl Yenice Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü işyerinde korunma ve bakım altındaki kişilerin, temizlik, bakım, giyim, beslenme, refakat, banyo, tuvalet gibi günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi işlerinin yapılması, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.