28 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29340

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2015/44

İşyeri                  :   Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.

                                Cevizlidere Mah. 7. Sok. Demirler Palmiye İş Merkezi No: 4/4

                                Balgat-Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No      :   1042224.025

Tespiti İsteyen   :   T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme             :   Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Araştırma Hastanesi işyerinde sağlıkla ilgili laboratuvar ve radyoloji hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.