27 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29339

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   24 Nisan 2015

         69471265-305-4628

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        24 Nisan 2015

       68244839-140.03-157-324

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4628 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI