24 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29336

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7517

Ekli “Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 20/3/2015 tarihli ve 19795 sayılı yazısı üzerine, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                                  N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                       K. İPEK                                                   A. İSLAM                                                   A. Ç. KILIÇ                                                F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                Avrupa Birliği Bakanı V.         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                               İ. GÜLLÜCE                                                 A. İSLAM                                                  F. IŞIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı V.

                   M. ŞİMŞEK                                              A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                          M. M. EKER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                   S. ÖZTÜRK                                              C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                           İ. GÜLLÜCE

                                  Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                  Orman ve Su İşleri Bakanı V.

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                F. BİLGİN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

BAZI HİZMETLERİN EVRENSEL HİZMET KAPSAMINA ALINMASINA

İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 13/5/2011 tarihli ve 2011/1880 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Kararın eki liste, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2011

27984 (2. Mükerrer)

 

Eki için tıklayınız