23 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29335

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ-KALİTE VE ÇEVRE

KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-02)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-08)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-02)’in ekinde yer alan ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız