21 Nisan 2015 Tarihli ve 29333 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-22 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-23 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-24 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-25 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri