18 Nisan 2015 Tarihli ve 29330 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/41)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/42)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/43)

––  Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

—  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2014/25, K: 2014/119 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2014/118, K: 2015/35 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri